1/20/2013

Asas-asas Kebangkitan Islam

Asas-asas kebangkitan Islam
 Islam agama yang indah yang mengajarkan kita untuk bersatu yang membuat kita menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah di goyah kan oleh orang-orang kafir yang menginginkan kita (umat islam) hancur.

Rasulullah SAW Bersabda:
"Apabila kamu melakukan jual beli dengan sistem 'iinah (seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan pembayaran di belakang, tetapi sebelum si pembeli membayarnya si penjual telah membelinya kembali dengan harga murah -red), menjadikan dirimu berada di belakang ekor sapi, ridha dengan cocok tanam dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menjadikan kamu dikuasai oleh kehinaan, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari dirimu sebelum kamu rujuk (kembali) kepada dien kamu". (Hadist Shahih riwayat Abu Dawud). 

Jadi kesimpulan nya  kita harus RUJUK (kembali kepada Islam).
Persoalan ini, telah diisyaratkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam sebuah kalimat ma'tsur yang ditulis dengan tinta emas : "Barangsiapa mengada-adakan bid'ah di dalam Islam kemudian menganggap bid'ah itu baik, berarti ia telah menganggap Muhammad SAW menghianati risalah". 

Silsilah Nabi Muhammad saw


Silsilah Nabi Muhammad saw
          

                                               Qushayy
                          (lahir 400M)
                               |
        +----------------------+----------------------+
        |                      |                      |
  'Abd'l-'Uzza            'Abd Manaf             'Abd'd-Dar
        |                (lahir 430M)
        |                      |
        |           +----------+-----------+----------+
      Asad          |          |           |          |
        |       Muttalib    Hasyim       Naufal   'Abd Syams
        |                (lahir 464M)                 |
    Khuwailid                  |                    Umayya
        |               'Abd'l-Muttalib               |
   +----+----+            (lahir 497M)               Harb
   |         |                 |                      |
'Awwam   Khadijah              |                  Abu Sufyan
   |                           |                      |
 Zubair                        |                   Mu'awiya

11/07/2011

Apa Itu Sufi

Sufisme atau tasawwuf ( Arab : تصوف) didefinisikan oleh penganutnya sebagai batin, mistis dimensi Islam . Seorang praktisi tradisi ini umumnya dikenal sebagai Sufi (صوفي). Nama lain untuk Sufi Darwis .
Ulama Sufi klasik telah didefinisikan tasawuf sebagai "ilmu yang bertujuan adalah perbaikan hati dan mengubahnya jauh dari semua yang lain selain Allah." Atau, dalam kata-kata dari Darqawi guru Sufi Ahmad bin Ajiba , "ilmu pengetahuan melalui yang satu dapat mengetahui bagaimana untuk bepergian ke hadirat Ilahi batin seseorang, memurnikan dari kotoran, dan memperindah dengan berbagai sifat terpuji ".