1/20/2013

Silsilah Nabi Muhammad saw


Silsilah Nabi Muhammad saw
          

                                               Qushayy
                          (lahir 400M)
                               |
        +----------------------+----------------------+
        |                      |                      |
  'Abd'l-'Uzza            'Abd Manaf             'Abd'd-Dar
        |                (lahir 430M)
        |                      |
        |           +----------+-----------+----------+
      Asad          |          |           |          |
        |       Muttalib    Hasyim       Naufal   'Abd Syams
        |                (lahir 464M)                 |
    Khuwailid                  |                    Umayya
        |               'Abd'l-Muttalib               |
   +----+----+            (lahir 497M)               Harb
   |         |                 |                      |
'Awwam   Khadijah              |                  Abu Sufyan
   |                           |                      |
 Zubair                        |                   Mu'awiya


                               |
   +--------+----------+-------+--+-----------+----------+
   |        |          |          |           |          |
Hamzah   'Abbas   'Abdullah   Abu Lahab   Abu Talib   Harith
                 (lahir 545M)                 |
                       |           +----------+----------+
                       |           |          |          |
                   MUHAMMAD     'Aqil       'Ali       Ja'far
                 (lahir 570M)      |          |
                                   |      +---+---+
                                   |      |       |
                                Muslim  Hasan  Husain

Inilah Silsilah Nabi Muhammad saw yaitu Makhluk paling mulia di langit dan di bumi. sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw , nabi akhir zaman yang mulia, insya allah kita (umat Nabi Muhammad saw) mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin Ya Allah... (Versi: Ibn Ishaq, di pos oleh

1 komentar:

  1. Kenapa Hasan Husain di nisbatkan pada Ali, kenapa tidak fathimah?
    mohon di koreksi kembali silsilah tersebut !!!

    BalasHapus